WL087A4 ver.3 random when stop and driving

WL087A1... , WL120A1... , WLU-A1, WLU-B1, WLU-D1
TD500

WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

Hello.
I have WL087A4 ver.3
This instruction in PDF is OK?
https://digitrains.eu/sk/osvetlenia-vag ... cme-1.html
My decoder is ver.3 but in instruction CV7=2 is correct ?
Is there no error ?

PeLi
Administrátor
Príspevky: 75
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa PeLi »

Je to len chyba v PDF návode!!!
Ten návod na použitie je pre verziu 3 !!!
Už som Vám to písal do mailu 24.20.2020.

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

I want to change F0 to F1
I run F1
CV122(0)=255
CV123(0)=63
CV76(16)=17
It work OK.

But I want now to change F0 to F12
I run F12
CV144(0)=255
CV145(0)=63
CV77(0)=128
Do not work.
Why ?

PeLi
Administrátor
Príspevky: 75
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa PeLi »

But I want now to change F0 to F12
I run F12
CV144(0)=255
CV145(0)=63
CV77(0)=128
Do not work.
Je potrebné zmeniť CV74= 0, CV75=128 (tlačidlo F12 počas státia)
CV77 nastavuje funkčné TL 5 až 12 počas jazdy.

Ak požadujete náhodné generovanie počas jazdy, je potrebné nastaviť CV164, CV165, CV71, CV73, CV76 a CV77.

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

I want it while driving !

I just want to change F0 to F12

CV8=201
F0 - svetlo na chodbe, po 2 sekundách rozsvietenie celého vagóna, náhodné zapínanie WC počas jazdy (efekt žiarivka nová s meničom)
F4 - koncové červené svetlá (efekt žiarovka)

Zmeniť na:
F12 - svetlo na chodbe, po 2 sekundách rozsvietenie celého vagóna, náhodné zapínanie WC počas jazdy (efekt žiarivka nová s meničom)
F4 - koncové červené svetlá (efekt žiarovka)

PeLi
Administrátor
Príspevky: 75
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa PeLi »

CV8=201
F0 - svetlo na chodbe, po 2 sekundách rozsvietenie celého vagóna, náhodné zapínanie WC počas jazdy (efekt žiarivka nová s meničom)
F4 - koncové červené svetlá (efekt žiarovka)

Zmeniť na:
F12 - svetlo na chodbe, po 2 sekundách rozsvietenie celého vagóna, náhodné zapínanie WC počas jazdy (efekt žiarivka nová s meničom)
F4 - koncové červené svetlá (efekt žiarovka)
Treba skopírovať hodnoty z CV120 a CV121 do CV144 a CV145. CV77=0 To je všetko.

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

After all, I wrote yesterday that I did.
For F1, it worked.
For the F12 it did not work.
See from the beginning.

Napokon som včera napísal, že som to urobil.
U F1 to fungovalo.
U F12 to nefungovalo.
Vidieť od začiatku.

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

Then why was CV76 = 16?
Prečo potom bolo CV76 = 16?

PeLi
Administrátor
Príspevky: 75
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa PeLi »

Je to kvôli náhodnému zapínaniu WC1 (CV165, CV71, CV73, CV69). WC1 sa náhodne zapne alebo vypne počas jazdy. Je to príklad v prednastavenej konfigurácii 1.

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

To je to, čo chcem mať, a stačí zmeniť F0 na F1 alebo F12
Takže musím použiť :
F0 CV76=16 (CV8=201 predvolené)
F1 CV76=17 (funguje to OK)
F12 CV77=128 (nefunguje)
Áno alebo nie ?


This is what I want to have it, and just change F0 to F1 or F12
So I have to use :
F0 CV76=16 (CV8=201 deatult)
F1 CV76=17 (work OK)
F12 CV77=128 (not work)
Yes or not ?

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

Stále nič ?

Still nothing ?

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

Uplynuli 3 mesiace.
Stále žiadna odpoveď.

3 months have passed.
Still no answer.

PeLi
Administrátor
Príspevky: 75
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa PeLi »

Pravdepodobne nikto nevie odpovedať na Vašu požiadavku.
Ak Vám osvetlenie a jeho funkcie nevyhovujú, tak môžete skúsiť osvetlenie od iných výrobcov.

:arrow: O osvetlenie WL087A4 je malý záujem, preto uvažujem o ukončení výroby.

TD500

Re: WL087A4 ver.3 random when stop and driving

Príspevok od používateľa TD500 »

Problém je v tom, že v softvéri je chyba.
Príručka sa nezhoduje s dekodérom.
Nemôžete prevádzať F0 na F12.
Za to by som si mal zaobstarať nový funkčný dekodér.
Môže to byť univerzálny WLU-A1
Tento funguje dobre.

The problem is there's a bug in the software.
The manual does not match the decoder.
It is impossible to convert F0 to F12.
I should get a new working decoder for that.
It can be universal WLU-A1
This one works fine.

Napísať odpoveď